W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r., w Sanktuarium bł. Jana Pawła II odbył się Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. Podczas  Eucharystii, której przewodniczył ks. bp Grzegorz Ryś, rozdane zostały przedstawicielom duszpasterstw znaki towarzyszące ŚDM – krzyż i ikona Matki Bożej – Salus Populi Romani.

Do grona wybranych zaliczona została także nasza Bursa – swoistego rodzaju duszpasterstwo młodych kobiet. Nasze dziewczęta zgodziły się reprezentować – Karolina Mazurkiewicz i Gabrysia Młyńska. Obie uczestniczyć będą w comiesięcznych spotkaniach w wybranych krakowskich kościołach, przygotowujących od strony duchowej do owocnego przeżycia ŚDM. I w naszym, sercańskim kościele, takie nabożeństwo odbędzie się… ale o tym… 🙂