Ostatnia nasza wspólna Msza św. studencka w tym roku akademickim! Następna… dopiero w październiku. Rozpoczęła się o godz. 20 dnia 17 czerwca. Sprawowała ją, w intencji naszych Dziewczyn i o pomyślne zdanie przez nie egzaminów, znany już nam – ks.  dr Damian Wąsek. A oto parę zdjęć i parę myśli, wyjętych z kazania ks. Damiana:
Współpraca z Panem Bogiem nie polega na tym, że On działa zamiast nas. Modlitwa to nie ›czary-mary‹. (…) Chodzi o to, by Duch Święty tak zadziałał, byśmy wykorzystali to, co zdobyliśmy własną pracą”.
„ O czym myśleć w perspektywie bilansu po kolejnym roku akademickim? O rozwijaniu talentów. W takich momentach warto po raz kolejny postawić sobie pytanie o to, co jest moim największym talentem. W tej perspektywie nie tylko zrobić sprawozdanie z tego, o ile jestem lepsza od zeszłych wakacji, ale zapytać o moje powołanie. Pan Bóg pokazuje mi do czego się w życiu nadaję przez zdolności, predyspozycje, które są w mojej naturze. Choć przyszłość niepewna, na Waszym etapie szczególnie warto pytać, w jakiej roli byłabym najbardziej szczęśliwa w życiu”.

[nggallery id=19]