Mijają kolejne miesiące przygotowań do ŚDM w Krakowie.

Nasze Bursa, zaliczona do grona duszpasterstw młodzieży, uczestniczy w nich aktywnie. Od października, prawie co tydzień, w naszej kaplicy odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu (przygotowanie duchowe), a także przewidziane zostały spotkania formacyjne (prowadzą je nasze liderki – dziewczyny reprezentujące naszą „bursianą” społeczność na ŚDM Kraków 2016 – Gabriela Młyńska i Karolina Podlewska (Mazurkiewicz)). Prosimy i Was, nasi Dobroczyńcy i Sympatycy Bursy, o przede wszystkim modlitewne włączenie się w to mające odbyć się (już) za 2 lata wydarzenie! Forma modlitwy – dowolna 🙂 (ważne by była). Gdyby jednak ktoś zapragnął pomodlić się specjalnie ułożonym na ten czas wezwaniem, oto i ono:

„Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia ŚDM w Krakowie. Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami!

[nggallery id=45]