W tym roku św. Mikołaj nawiedził nasz studentki nieco wcześniej, bo już 1 grudnia. Ze względu na to, że w tym roku 6 grudnia wypada w niedzielę, nasz Dobrodziej przewidując, że dziewczęta wyjadą na weekend do swoich rodzinnych domów, uprzedził je wręczając każdej z nich drobny upominek.

Życzymy wszystkim naszym Przyjaciołom, aby jak św. Mikołaj stawali się (do)nosicielami dobra…