Dziecię nam się dziś narodziło,

 Syn został nam dany,

 i będzie nazwany Bogiem mocnym (Iz 1,5)

 

Święta Bożego Narodzenia wprowadzają nas w tajemnicę Miłości Boga, który zapragnął być jednym z nas. Słowo stało się Ciałem, Bóg – Człowiekiem, ciemność zajaśniała blaskiem chwały, a smutek przemienił się w radość nowego życia. Wcielenie Bożego Syna stało się początkiem naszego zbawienia.

Niech więc tegoroczne Święta Narodzenia Pańskiego przepełnione będą wzajemna miłością, ciepłem rodzinnych spotkań i radością z przebywania w bliskości Bożego Dziecięcia, a nadchodzący 2016 r. niech obfituje w Boże Błogosławieństwo i dary płynące z betlejemskiej groty.

 

Dzieląc się opłatkiem, z darem modlitwy

 

s. Petronela i s. Faustiana