Świętość człowieka jest w miarę jego zjednoczenia z Bogiem, to zgodność z Jego wolą, gdyż ta tylko jest prawdziwa miłość, a zarazem i prawdziwa świętość -to słowa bł. Matki Klary Szczęsnej, które w szczególny sposób wybrzmiały podczas niedzielnej uroczystości.

Matka Klara miała przed oczyma jeden cel – zjednoczenie z Sercem Boga, którego umiłowała ponad wszystko. Nie bez przyczyny jako życiową dewizę obrała sobie słowa:Wszystko dla Serca Jezusowego.

To właśnie z tej głębokiej więzi z Chrystusem, karmionej modlitwą, milczeniem,  cichością i posłuszeństwem zrodziła się świętość bł. Matki Klary Szczęsnej.

Nie wielkie dzieła, ale wierność w codzienności są kluczem do nieba, do pełni miłości, którą cieszy się już nasza Błogosławiona Patronka…

 

[nggallery id=87]