Kochani Przyjaciele naszej Bursy!

Przeżywamy najważniejsze chwile roku liturgicznego. Dotykamy największych tajemnic naszej wiary. Stajemy w naszej małości przed potęgą naszego Boga, który pokonał śmierć, aby dać nam życie wieczne. Niech Zmartwychwstały Jezus, Ten który przynosi pokój i miłosierdzie zamieszka w Waszych sercach napełniając Wasze życie Swoją Miłością i radością.

Z darem modlitwy u stóp Zmartwychwstałego

Siostry