We wtorek 2 sierpnia br. w kościele sióstr sercanek w Krakowie s. Faustiana Konik i s. Maria Kasprzak, znane naszym Drogim Darczyńcom, a także s. Ostiana Tatarczuch złożyły śluby wieczyste w Zgromadzeniu Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. 

Poślubię Cię sobie na wieki, poślubię przez miłość i miłosierdzie, poślubię Cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. (Oz 2,21-22) – te słowa były myślą przewodnią wspomnianej  uroczystości, której przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Daniel Trojnar, kapłan posługujący w archidiecezji przemyskiej. Celebrans dzieląc radość z siostrami składającymi śluby zachęcał, aby oczekiwały na swego Oblubieńca z miłością i tęsknotą, tak jak  się oczekuje na pana młodego, który wkrótce nadejdzie. Każda Eucharystia w której Chrystus przychodzi jest więc pamiątką tych zaślubin, które w sercu każdego wierzącego dokonują się w chwili Chrztu Świętego, a w sercach osób konsekrowanych dopełniają się w dniu złożenia wieczystej profesji.

Życzymy  Wam, nasi Drodzy Przyjaciele, odkrywania w codziennym życiu znaków Bożej miłości, która rozlewa się na cały świat z otwartego Serca Zbawiciela.

Z darem modlitwy

Siostry