KOCHANI  DARCZYŃCY

BY  POMNOŻYĆ  SWE  SZCZĘŚCIE – TRZEBA JE DZIELIĆ. 

Już niedługo otrzymacie list podsumowujący V etap. Listem tym wyrażamy naszą wdzięczność, bo dzięki WAM nasze studentki mogą być szczęśliwe.  Już można wyglądać listonosza.