Kraków wita nowego Pasterza.
Gratulacje i serdeczne życzenia z darem modlitwy
dla Księdza. Arcybiskupa