W dniach od 6 – 8  grudnia 2016 roku w naszej kaplicy odbyły się rekolekcje które prowadził

ks. dr Piotr Baraniewicz pt: „Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu”

Jedna ze studentek tak powiedziała:

Nigdy nie zastanawiałam się nad znaczeniem słowa „Rekolekcje”, może dlatego, że kojarzyły mi się właściwie. Teraz już wiem, że słowo to ma głębszy swój sens. Mianowicie z łacińskiego „Recolligere” oznacza „zbierać powtórnie”. Sądzę, że tu chodzi o ponowne zebranie naszych myśli, prawd o Bogu, o życiu, zrozumienie ich na nowo, może o  zaakceptowanie. Rekolekcje były „cudownym zbieraniem”! Dlaczego? „Zakolekcjonowałam” do swego serca pewien fakt. Fakt – że każdy z nas powołany jest do świętości, że każdy może być świętym.               Klaudia


p1000701

p1000705

p1000702

p1000703