Pierwszy Dzień Darczyńców Bursy im. bł. Matki Klary Szczęsnej w Krakowie 

Od września 2011 r. trwa akcja 123456serc.pl, mająca na celu zdobycie funduszy na remont Bursy dla Studentek im. bł. Matki Klary Szczęsnej, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Sercanek w Krakowie. 21 września 2017 r. w domu studenckim przy pl. gen. Sikorskiego 13 po raz pierwszy spotkali się dobroczyńcy i przyjaciele bursy, którzy systematycznie wspierają to dzieło duchowo i materialnie, a tym samym budują Szczęśliwy Dom dla Studentek.

Przed południem niemal sto osób, należących do Klubu Szczodrych Serc, zgromadziło się w auli bursy na oficjalnym rozpoczęciu spotkania. Słowa powitania skierowała do zebranych Matka Generalna Olga Podsadnia, wyrażając jednocześnie wdzięczność za okazane serce i dotychczasową pomoc. Goście zwiedzili wyremontowane pomieszczenia bursy, a następnie udali się do Muzeum św. Józefa Sebastiana Pelczara, w którym obok eksponatów związanych z Założycielem Zgromadzenia Sióstr Sercanek i św. Janem Pawłem II, znajdują się również przedmioty, które pozostawiła po sobie Patronka bursy bł. Matka Klara.

Centralnym punktem sobotniej uroczystości była Eucharystia sprawowana w kościele Najśw. Serca Pana Jezusa przy ul. Garncarskiej w intencji żyjących i zmarłych dobroczyńców sercańskiej bursy dla studentek. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Marcin Kołodziej. Współcelebransami byli: ks. prał Jan Głód, ks. kan. Ryszard Nicpoń, ks. Janusz Skorupa, ks. Zdzisław Budek i ks. Tomasz Gawlik CM.

Po świątecznym obiedzie uczestnicy spotkania udali się wraz z przewodnikiem na zwiedzanie Krakowa, a po powrocie znów zgromadzili się w auli bursy na Gali Darczyńców. Ten punkt programu był okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim ofiarodawcom prowadzonego przez siostry dzieła. Podczas spotkania Matka Generalna Olga Podsadnia wręczyła trzy nagrody specjalne najbardziej zasłużonym członkom Klubu Szczodrych Serc. Pozostali darczyńcy otrzymali z rąk studentek symboliczne upominki. Tego wieczoru mieszkanki bursy w dowód wdzięczności za okazane dobro dedykowały zebranym kilka utworów muzycznych.

 Szczegóły akcji na stronie www.123456serc.pl

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i tym, którzy w tym dniu łączyli się
z nami. BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZELKIE DOBRO.

Na razie kilka zdjęć. Reszta będzie w późniejszym czasie.