RADOSNEGO ALLELUJA!
Naszym Drogim DARCZYŃCOM życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół. Z pamięcią w modlitwie wdzięczne ss. Sercanki – s. Petronela i s. Prezencja