KOCHANI DARCZYŃCY DZIĘKUJĘ  WAM  ZA  ROK  2020.

ZA WASZE   OFIARNE  I  DOBRE  SERCA.