„Musimy postrzegać każde dziecko jako dar, który należy przyjąć, umiłować i strzec”  Papież Franciszek