KOCHANI I DRODZY DARCZYŃCY!!!
Czy dzisiaj czuliście naszą modlitwę????
Dziś przeżywamy uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. Jest to patronalne święto naszego Zgromadzenia. O godz. 7-ej rano Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz przewodniczył uroczystej Eucharystii i wśród wielu intencji w sposób szczególny pamiętaliśmy o WAS – KOCHANI DARCZYŃCY.
„Trzeba nam powierzyć Sercu Boga wszystkie nasze sprawy osobiste i społeczne, sprawy Kościoła w naszej ojczyźnie i to wszystko, co Polskę stanowi” – mówił dziś ks. kard. Stanisław Dziwisz podczas Mszy Świętej.
Niech BOŻE SERCE będzie naszym schronieniem i nadzieją na każdy dzień.