KOCHANI DARCZYŃCY BURSY IM. BŁ. MATKI KLARY SZCZĘSNEJ!
W sobotę 16 października 2021 r. w Krakowie, odbył się V zjazd Darczyńców Bursy im. Bł. Matki Klary Szczęsnej. W ewangelii usłyszeliśmy takie słowa: „Kto się do Mnie przyzna przed ludźmi, przyzna się i Syn Człowieczy wobec aniołów Bożych” (Łk 12,8).
Wy się przyznajecie nie tylko słowami, nie tylko w swoich parafiach, ale dzisiaj reprezentujecie tutaj całą Polskę. Jesteście apostołami wielkiego dzieła, bursy, tego pięknego środowiska. (…) Z waszego dzieła młodzież będzie korzystała. Płynie stąd wielka radość, bo jeśli ktoś otwiera serce, to widać że dotarła już do niego łaska Boża
– mówił ks. kan. Krzysztof Grzejszczyk podczas Mszy Świętej.
Ponad sto osób należących do Klubu Szczodrych Serc istniejącego w ramach kampanii 123456serc.pl uczestniczyło w dorocznym spotkaniu, którego celem było uwielbienie Boga za pomyślnie przeprowadzone prace remontowe w domu dla studentek mieszczącym się przy Placu gen. W. Sikorskiego 13 oraz wyrażenie wdzięczności wszystkim, którzy wspierają to dzieło duchowo i materialnie.
Zjazd Darczyńców rozpoczął się spotkaniem w auli Domu Matki Klary Szczęsnej. O godz. 10.30 s. Petronela Czapiewska – koordynator akcji powitała przybyłych gości, a m. Olga Podsadnia, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Sercanek, a jednocześnie pierwsza siostra odpowiedzialna za dzieło krakowskiej bursy, opowiedziała historię powstania domu dla studentek sięgającą daty 1 października 1993 r. Do przysłowiowej „tablicy” została także wywołana p. Joanna z Pszczyny, która, jak podaje kronika domu, należała do grona 24 studentek, zamieszkujących bursę na początku jej istnienia. Spotkanie zaowocowało serdecznymi wspomnieniami z pięciu lat pobytu w miejscu, gdzie warunki mieszkaniowe diametralnie różniły się od obecnych, ale były okazją do budowania atmosfery ciepła i wzajemnej życzliwości.
Kolejny punktem programu było zwiedzanie Bazyliki Mariackiej i ołtarza Wita Stwosza. Dla osób, które przyjechały do Krakowa z różnych stron Polski była to prawdziwa atrakcja, ponieważ o tym zabytkowym miejscu opowiedział gościom krakowski przewodnik – Pan Grzegorz. Ponadto spacer po mieście stał się okazją do spotkań, rozmów i wymiany doświadczeń.
O godz. 13.00 w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa przy ul. Garncarskiej ks. kan. Krzysztof Grzejszczyk, proboszcz Parafii pw. św. Huberta w Zalesiu Górnym, sprawował Eucharystię w intencji wszystkich darczyńców Bursy im. bł. Matki Klary Szczęsnej, prosząc o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla żyjących oraz o radość nieba dla zmarłych ofiarodawców. Podczas homilii celebrans podkreślił, że „duchowa wspólnota, jaką tworzą darczyńcy bursy jest owocem działania Boga, do którego z tego pięknego miejsca płynie modlitwa uwielbienia”.
Ks. Krzysztof zachęcił również przybyłych gości do nawiedzenia kaplicy św. Jana Pawła II, którego 43. rocznica wyboru na Stolicę Piotrową przypadła właśnie w tym dniu, a także kaplicy relikwii Założycieli Zgromadzenia św. Józefa Sebastiana Pelczara i bł. Matki Klary Szczęsnej. Podczas liturgii posługę podjęły studentki oraz siostry pracujące w bursie.
Po pamiątkowych zdjęciach darczyńcy udali się na uroczysty obiad, który po raz pierwszy został przygotowany w nowo powstałej kuchni, mieszczącej się na poziomie -1 budynku bursy.
Po południu goście zwiedzili poszczególne pomieszczenia bursy, nawiedzili kaplicę i spotkali się ze studentkami. Zjazd zakończył się Galą Darczyńców, podczas której s. Petronela Czapiewska, koordynatorka kampanii 123456serc.pl, podziękowała wszystkim członkom Klubu Szczodrych Serc i wręczyła im upominki, m.in. obrazy bł. Matki Klary Szczęsnej. Podczas wieczornego spotkania nagrody otrzymali również szczególnie zasłużeni ofiarodawcy, a także przyjaciele bursy, a wśród nich Państwo Ewa i Janusz Gajewscy, który od kilku lat współpracują z siostrami odpowiedzialnymi za kampanię.
Gala Darczyńców zakończyła się śpiewem pieśni religijnych i patriotycznych oraz błogosławieństwem, którego udzielił zgormadzonym ks. kan. Krzysztof Grzejszczyk.
DALSZY CIĄG ZDJĘĆ NASTĄPI W PÓŹNIEJSZYM CZASIE???