Kochani Darczyńcy Bursy im. Bł. Matki Klary Szczęsnej!
Niech radość wielkanocnego poranka stale towarzyszy nam i niech opromienia codzienny trud, rozprasza niepokoje i stanie się źródłem prawdziwego szczęścia.
Zmartwychwstały Pan niech ożywi nasze serca nadzieją, napełni radością i pozwoli doświadczyć głębi swojej miłości oraz tak upragnionego pokoju.
Dziękuję za Waszą nieustanną troskę o losy Bursy, za ofiarne serca i pełne życzliwości słowa, które nieustannie od Was otrzymujemy.
Z darem wdzięcznej modlitwy s. Petronela