Drodzy Darczyńcy Bursy im. bł. Matki Klary Szczęsnej!

Jutro obchodzimy święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jak mówią słowa Listu do Hebrajczyków: „Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili.”

Dziękując Panu Bogu za dar Kapłaństwa Chrystusowego, pragniemy także dziękować za naszych Drogich Kapłanów, szczególnie tych, którzy towarzyszą nam w budowaniu Szczęśliwego Domu dla Studentek. Niech popłynie do nieba nasze dziękczynienie za dar Ich życia, powołania i posługi, przez którą Bóg mieszka pośród nas.

Z darem wdzięcznej modlitwy, całujemy kapłańskie dłonie.