Kochane Dzieci Boże!
Najpiękniejsze życzenia dla wszystkich Dzieci – małych i dużych, bo przecież wszyscy jesteśmy Dziećmi jednego Ojca. Niech Jego silna dłoń trzyma nas mocno i prowadzi po drogach życia, a Matka Najświętsza otacza opieką w każdej chwili dnia.
Życzymy dziecięcej ufności w Opatrzność Bożą oraz wiele radości z bycia umiłowanymi Dziećmi Ojca. Niech dobry Bóg obdarza Was wieloma darami łaski.