Od ponad 25 lat w centrum Krakowa, przy pl. gen. W. Sikorskiego 13, niedaleko OO. Kapucynów i uniwersyteckiego Collegium Novum, w pobliżu Błoni i Muzeum Narodowego mieści się w potężnym, 6-kondygnacyjnym, budynku nasza Bursa – Bursa im.bł. Matki Klary Ludwiki Szczęsnej, którą na co dzień zajmujemy się my – siostry ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, czyli Siostry Sercanki.

 

 

 

 

Drodzy Przyjaciele!

My, siostry sercanki – Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, pragnąc realizować charyzmat przekazany nam przez naszych Założycieli: św. Józefa Sebastiana Pelczara i bł. Matkę Klarę Szczęsną, prowadzimy różne dzieła apostolskie ukierunkowane przede wszystkim na rozwój i opiekę nad młodymi kobietami. Nasi Założyciele, czerpiąc miłość z Bożego Serca, szczególną troską otoczyli dziewczęta, potrzebujące duchowego i moralnego wsparcia. Biskup Pelczar, będąc profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, dostrzegł wielką potrzebę zatroszczenia się o młodzież żeńską, przybywającą do miasta w poszukiwaniu pracy i godnych warunków życia.

Jednym z naszych większych dzieł jest prowadzona w samym centrum Krakowa bursa dla studentek, której patronuje bł. Matka Klara Szczęsna. Historia budynku sięga lat ’60, kiedy to przy pl. gen. Władysława Sikorskiego 13 został wybudowany biurowiec na działce uprzednio zabranej naszemu Zgromadzeniu. Kiedy udało się nam odzyskać utracone mienie, postawiony biurowiec musiałyśmy wykupić. Wówczas zapadła decyzja o stworzeniu miejsca dla studentek przybywających do Krakowa z różnych stron Polski, w którym mogłyby bezpiecznie mieszkać, spokojnie pogłębiać swoją wiedzę oraz pielęgnować katolickie wartości.

Wszystko zaczęło się od remontu tak, aby dostosować biurowiec do potrzeb mieszkalnych. Małymi krokami, w każde wakacje udawało się zrobić coś nowego: wydzielić pokoje z hal, innym razem stworzyć pracownię komputerową, czytelnię, kaplicę, nowe łazienki… Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrosły wymagania dot. standardów budynków zamieszkania zbiorowego, dlatego nasza bursa musiała zostać generalnie zmodernizowana lub zamknięta. Koszt wszystkich prac oszacowano wówczas na ok. 4,5 mln zł. Aby zdobyć tak potężną kwotę, rozpoczęłyśmy we wrześniu 2011 roku kampanię 123456serc.pl. Sercem kampanii jest KLUB SZCZODRYCH SERC. Dlaczego taka nazwa – obliczyłyśmy, że jeżeli 123.456 osób wykupi wirtualne serduszko, którego wartość wynosi 35 zł, to wtedy uda nam się zgromadzić budżet niezbędny do pełnego odnowienia Bursy. 

Do pozyskania niezbędnej kwoty przyczyniła się również w dużej mierze otwartość wielu życzliwych proboszczów, którzy przyjmowali nas w swoich parafiach, gdzie mogłyśmy przeprowadzać kwesty wspierające remont bursy.

Dzisiaj z ogromną radością możemy oznajmić, że to przedsięwzięcie, początkowo niemożliwe do zrealizowania, przy Bożej pomocy zostało ukończone. Wiara i miłość do Boga i drugiego człowieka, której uczyła patronka Bursy bł. Matka Klara Szczęsna, pozwoliła nam podjąć nasze dzieło i kontynuować  przez te lata, aż do chwili obecnej. Bursa służy obecnie 70 studentkom studiującym na różnych wydziałach krakowskich uczelni. Jest domem, który spełnia wszelkie wymogi. Dzisiejsza młodzież potrzebuje wsparcia, którego możemy udzielić, zapewniając funkcjonowanie bursy na miarę XXI wieku – bezpieczny dom, sprzyjający uczeniu się, zawiązywaniu przyjaźni, dający możliwości spędzania wolnego czasu w sposób twórczy, ale z niskim czesnym.

Przez 11 lat istnienia KLUBU SZCZODRYCH SERC nawiązałyśmy z Jego członkami bliską więź i rodzinną atmosferę. W tym roku odbędzie się kolejny Zjazd Darczyńców Bursy im. bł. Matki Klary Szczęsnej. Pragniemy podtrzymywać ten zwyczaj poprzez następne lata. Budynek bursy ulega eksploatacji, dlatego ciągle potrzebne są fundusze na pokrycie kosztów związanych z jego codziennym użytkowaniem. Naszym pragnieniem jest  m.in. zapewnienie studentkom niskiej opłaty za czynsz. Wasza pomoc jest nieocenionym gestem wspierania młodego pokolenia wkraczającego w dorosłe życie. 

Drodzy Darczyńcy, to dzięki Wam udało się nam wyremontować bursę. Dziękuję za Wasze dobre i ofiarne serca. Dziś Bursa jest wizytówką i aktualnie spełnia najnowsze i nowoczesne standardy takich instytucji. W grudniu 2021 roku została odebrana w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie.

Hojność Waszych serc Drodzy Darczyńcy zachęca również i nas do poszerzenia zakresu działania kampanii 123456serc.pl o kontynent Ameryki Południowej. Spłata remontu Bursy dobiega końca, a jakby zrządzeniem Opatrzności Bożej pojawiła się pilna potrzeba pomocy boliwijskiemu sierocińcowi, prowadzonemu przez nasze Zgromadzenie. Do tej pory siostry otrzymywały wsparcie od Darczyńców z Ameryki Północnej, jednak poprzez pandemię zaprzestali pomocy i dzieci pozostały bez środków do życia. Siostry misjonarki obliczyły, że na utrzymanie jednej dziewczynki, w przeliczeniu na złotówki, potrzebna jest kwota 700 zł na cały rok. Na VI Zjeździe Darczyńców podzieliłyśmy się naszą troską i potrzebą z uczestnikami i jednogłośnie przyjęli naszą propozycję comiesięcznej pomocy udzielanej z ofiar Darczyńców. W związku z tym pragniemy otrzymywane od Państwa ofiary przeznaczać na dwa cele. Jednym z nich jest dalsze wspieranie Bursy i pokrywanie kosztów codziennej eksploatacji budynku, natomiast drugim – wsparcie misji w Boliwii. Tym sposobem szczodrość Państwa serc będzie mogła objąć już nie tylko wychowanie młodego pokolenia polskich dziewcząt, lecz również dziewcząt z drugiej półkuli naszego globu. 

Dziękujemy za Twoją pomoc!

Z wyrazami szacunku i darem wdzięcznej modlitwy

s. Petronela Czapiewska

CHCESZ POMÓC?

Wesprzyj naszą akcję i dołącz do grona Darczyńców.

Wesprzyj