Akcja 123456serc.pl prowadzona jest przez Siostry Sercanki w celu pozyskania środków na remont Bursy im. bł. Matki Klary Szczęsnej w Krakowie. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Bursa im. bł. Matki Klary Szczęsnej
Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego
Pl. gen. Władysława Sikorskiego 13
31 – 115 Kraków

695 30 37 94
bursa@123456serc.pl

Bank Pekao S.A.
nr 92 1240 1431 1111 0010 2904 4592