Co jest najgłębszą przyczyną naszej radości? Najgłębszym źródłem naszej radości jest to, że został posłany od Ojca Syn, ażeby zbawić świat”

                                                                                                                       św. Jan Paweł II

Radując się z narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa, życzmy, ażeby ten świąteczny czas był czasem głębokiego doświadczenia Bożej miłości. Niech będą to chwile spotkania z Bogiem, który zapragnął wejść w naszą ludzką codzienność, dzieląc nasze smutki, troski, oczekiwania. Niech bożonarodzeniowa radość wypełnia Wasze spotkania z Bliskimi, z tymi wszystkimi, których nosicie ukrytych w sercach. Niech łaska Pana ogarnie Wasze domy i towarzysza w nowym – 2015 –roku. Dzieląc się opłatkiem, zapewniamy o naszej modlitwie!

s. Petronela i s. Maria