Kochani Darczyńcy!

”Nadzieja nasza w Zmartwychwstałym, radością naszą Jego chwała. Alleluja!”

Każdego roku coraz bardziej zbliżając się do tajemnicy zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, pragnę życzyć, by jak śpiewamy w tradycyjnej pieśni wielkanocnej, nasza nadzieja była zakotwiczona w Osobie Zmartwychwstałego Jezusa, a radość brała początek z Jego chwały. By na co dzień rozbrzmiewała w naszych sercach moc zwycięskiego: Alleluja!