Kochani Darczyńcy Bursy im. bł. Matki Klary Szczęsnej!
Tak jak każdy z nas uczestniczył, czy będzie uczestniczył, w rekolekcjach wielkopostnych, tak i nasze studentki miały okazję wziąć udział w rekolekcjach w bursianej kaplicy. Trwały one od 27 do 29 lutego. Ich tematem przewodnim było odpowiedzenie sobie na pytanie: „Kim jesteś dla mnie?”. Na pytanie o osobistą relację z Jezusem pomagał odpowiedzieć Br. Szymon Mrowiec – kapucyn z Tenczyna. Podczas pierwszego i drugiego dnia wygłosił konferencje o dwóch niewiastach z Ewangelii. Bezpośrednio po katechezie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Przy czym dodatkiem do tematu z niewiastą cudzołożną było namaszczenie olejkiem nardowym, którego woń roznosiła się po całej Bursie. Zakończeniem ćwiczeń wielkopostnych była Eucharystia pięknie przygotowana przez mieszkanki pierwszego piętra. Zakończeniem trudów i radości rekolekcyjnych była agapa, którą można zobrazować słowem „zobaczcie jak jest dobrze przebywać razem”.
Kochani Darczyńcy,
zachęcamy do modlitewnego wspierania naszych studentek w ich drodze do odkrywania siebie w oczach Boga.