Rozpoczęłyśmy nową akcję – Bursa do Pionu. Ma nam pomóc w zebraniu 200.000 zł potrzebnych do wyremontowania jednego pionu budynku – części pokoi, kuchni, auli i wymiana 30 drzwi na przeciwpożarowe.

Potrzeba 5715 szczodrych serc, każde warte 35 zł, by akcja osiągnęła zamierzony cel – remont pionu naszej Bursy. Dlatego zachęcamy:

bursadopionu