Co prawda rocznica jej narodzin dla nieba przypada 7 lutego…

O kim mowa? O pierwszej sercance, współzałożycielce Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, patronce Bursy – o Czcigodnej Słudze Bożej Matce Klarze Ludwice Szczęsnej.

Wczoraj, 17 lutego, wieczorem w naszej kaplicy odprawiona została Msza św., podczas której dziękowałyśmy za dar osoby naszej Matki Klary, oczekując dnia jej beatyfikacji (20 grudnia 2012 r. Ojciec Święty Benedykt XVI podpisał dekret o heroiczności cnót Matki Klary). Zachęcamy do zajrzenia na www.sercanki.org.pl – tu znajdziecie więcej szczegółów dotyczących jej życia i przebiegu procesu zmierzającego do kanonizacji pierwszej sercanki.

My umieścimy parę jej myśl, oto one:

„Świętość najwyższa to Bóg, świętość człowieka jest w miarę jego zjednoczenia z Bogiem; to zgodność z Jego wolą, gdyż ta tylko jest prawdziwa miłość, a zatem i prawdziwa świętość”.

„O jakże rzadka jest święta, doskonała miłość wspólna! Łatwo można mieć przyjaciół wyłącznych, ale ogarnąć wszystkich bez wyjątku bez zaparcia się, bez poświęcenia to rzadkie. Kochamy naturalnie, zmysłowo, samolubnie siebie szukając, interesownie. A nie kochamy jak kochał Jezus aż do wylania krwi, bez odwetu”.


„Pokój duszy, która posiada sama siebie, jest to uczestnictwo w chwalebnej, niezmiennej i nieporuszonej spokojności Bożej. Bóg jest Bogiem pokoju”.