8 listopada w Kolegiacie św. Anny w Krakowie studentki z naszej Bursy wraz z siostrami sercankami uczestniczyły we Mszy św. dziękczynnej za dar beatyfikacji Matki Klary Szczesnej.

O godzinie 19.30 rozpoczęła się Msza św. dziękczynna, której przewodniczył i homilię wygłosił duszpasterz akademicki ks. Dariusz Talik. Tradycyjnie we Mszy św. uczestniczyła studencka młodzież Krakowa, a zwłaszcza członkowie duszpasterstwa akademickiego przy Kolegiacie św. Anny. W liturgii czynny udział wzięły nasze studentki a także ss. sercanki posługujące w Bursie.  Dzięki życzliwości Księdza Proboszcza Ks. Prof. dra hab. Tadeusza Panusia, jedna z sióstr w kilku słowach przedstawiła postać nowej błogosławionej Matki Klary Szczesnej, Patronki naszej Bursy.

Z pewnością młodzież zgromadzona na wspólnej modlitwie miała okazję dostrzec w nowej błogosławionej Kościoła Krakowskiego kobietę realizującą swoje powołanie z wielką pasją i miłością, kobietę, która w niełatwych okolicznościach życia, odkrywała swoją drogę do Boga i drugiego człowieka. Słusznie więc Matka Klara została kiedyś nazwana Patronką młodych, poszukujących swej drogi.