Trwa Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Przygotowujemy się również do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w lipcu br. w Krakowie pod hasłem: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Niech w tym szczególnym czasie łaski towarzyszy nam pasterskie błogosławieństwo i modlitwa Ojca Świętego Franciszka.

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 Kochani!

Czy pamiętacie o uczynkach miłosierdzia?

DŁ

 

ZAPRASZAMY!!!