Początek października jest dla młodzieży studiującej czasem wchodzenia w nową rzeczywistość.

Nasze studentki zgromadziły się licznie w kaplicy, aby uroczystą Eucharystią rozpocząć nowy rok akademicki. Eucharystię sprawowali: ks. Damian Wąsek i ks. Paweł Głowacz. Ks. Paweł modlił się w sposób szczególny za ks. Damiana – to intencja imieninowa, a ks. Damian wraz z siostrami prosił o dary Ducha Świętego na nowy rok nauki. Po Mszy świętej popłynęły słowa życzeń i serdeczności.  W tym roku jest dużo nowych twarzy. Życzymy naszym Drogim Studentkom pogłębiania wiadomości do dorosłego życia w „bursianej wspólnocie”

Szczęść Boże na każdy dzień nauki i pracy.