KOCHANI DARCZYŃCY!
Pamiętajcie, że wpłaty na Bursę i nie tylko, można sobie odliczyć 6% od dochodu w deklaracji PIT..  Dziękuję za każde ❤️❤️❤️ Jeszcze TROCHĘ nam brakuje do spłaty raty.

Uczynki wielkopostne to: modlitwa,post, jałmużna.
Tu się dowiecie więcej
https://www.e-pity.pl/odliczenie-darowizny-na-cele-kultu-r…/

Obraz może zawierać: tekst „PATENT OWOCNY WIELKI POST MODLITWA Codzienna, w ciszy, tak aby otworzyć się na obecność Jezusa wsłuchać w Jego słowo. POST Podjecie takich działań, dzięki którym pokonamy w sobie jakąś barierę, która oddziela nas od Boga. JAŁMUŻNA Zauważenie potrzebujacych wokół siebie. Uczynić wszystko, możliwe by przyjść im pomocą. katolickie cytaty”