CZY ROZUMIECIE CO WAM UCZYNIŁEM (J13,12)

DZIŚ DZIĘKUJEMY ZA DAR KAPŁAŃSTWA