W XVII w. kult Najświętszego Serca Jezusowego stał się publiczny, a do tego przekształcenia przyczynili się francuscy święci: Jan Eudes i Małgorzata Maria Alacoque. 

Święty Jan Eudes zapoczątkował liturgiczny kult Serca Jezusa i Maryi. W ikonografii przedstawiany jest z Sercem w dłoniach, często opatrzonym napisem: „Ave Cor sanctissimumave Cor amantissimum Jesu et Mariae i trzema skrzyżowanymi gwoźdźmi. Jednakże to świętej Małgorzacie Marii Alacoque kult Najświętszego Serca Jezusowego zawdzięcza najwięcej. 

Uczennica Serca Jezusowego 

Bóg obdarzył wspomnianą wizytkę licznymi objawieniami (w 1673, 1674, 1675 i 1688 r.i pozwolił jej spocząć na sercu ZbawicielaJezus Chrystus nazwał świętą Małgorzatę Marię Alacoque „umiłowaną uczennicą” Jego Serca i zapowiedział, że za jej pośrednictwem Serce to „pragnie rozlać” płomienie i „wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”. Zbawiciel pragnął też czci wizerunków Jego Serca oraz wynagradzania temu Sercu za własne i cudze grzechy, oziębłość, wzgardę, nieuszanowanie, lekceważenie i świętokradztwo. Jezus Chrystus domagał się także Godziny Świętej (w noc przed pierwszym piątkiem miesiąca), czyli godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu w celu uczczenia Jego konania w Ogrodzie Oliwnym, jak również Komunii świętej (ofiarowanej w pierwsze piątki dziewięciu kolejnych miesięcy) i osobnego święta ku czci Jego Serca, które to święto przypadałoby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała. W zamian obiecał czcicielom Jego Serca i tym, którzy przyczynią się do rozszerzenia owego kultu, rozliczne łaski, mianowicie: 

 • ustanowienie pokoju w ich rodzinach, 
 • pocieszenie w utrapieniach, 
 • bycie niezawodną ucieczką w życiu, zwłaszcza w godzinie śmierci, 
 • odejście z tego świata w łasce uświęcającej, 
 • błogosławieństwo w przedsięwzięciach, 
 • odkrycie przez grzeszników źródła i oceanu miłosierdzia w Sercu Chrystusowym, 
 • przeobrażenie dusz oziębłych w gorliwe, 
 • dojście dusz gorliwych do świętości, 
 • błogosławieństwo dla domów, w których czci się wizerunek Serca Jezusowego, 
 • wypisanie w Sercu Jezusowym imion tych, którzy rozszerzają Jego kult, 
 • udzielenie kapłanom daru wzruszania nawet najbardziej zatwardziałych serc. 

Małgorzatę Marię Alacoque beatyfikował w 1864 r. papież Pius IX, a kanonizował w 1920 r. papież Benedykt XV. Sztuka ukazuje tę świętą z przebitym Sercem Jezusowym i Jego wizerunkiem w rękach oraz z wizją Zbawiciela, jakiej doznała.