W tytularną uroczystość Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, 19 czerwca 2020 r. w kościele sióstr przy ul. Garncarskiej w Krakowie odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W ramach duchowego przygotowania do tego wydarzenia w dniach 10 – 18 czerwca 2020 r. trwała nowenna, którą ze względu na przeżywany obecnie w Kościele w Polsce Rok św. Jana Pawła II ubogaciły teksty zaczerpnięte z papieskich przemówień o Bożym Sercu.
 
Bezpośrednim przygotowaniem do uroczystości były okolicznościowe homilie wygłoszone w kościele sióstr przez ks. prof. dra hab. Tadeusza Dzidka w środę i czwartek na wieczornych Mszach św. i w piątek podczas porannej Eucharystii o godz. 7.00.
Motywem przewodnim homilii były słowa z Ewangelii św. Mateusza mówiące o cichości, pokorze i łagodności Serca Jezusowego (por. Mt 11,28). Celebrans opowiedział również historię obrazu Bożego Serca autorstwa Antoniego Zembaczyńskiego umieszczonego w głównym ołtarzu świątyni.
Tego dnia podczas wspólnego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu siostry ponowiły śluby zakonne, powierzając się na nowo Sercu Jezusowemu i odśpiewały uroczyście hymn Zgromadzenia „Serce Boże, pobłogosław”.
Po Nieszporach i uroczystym nabożeństwie ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.30 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza.
W słowie skierowanym do zebranych w świątyni wiernych Ksiądz Kardynał zachęcał do postawy  pokory i cichości, a także do zaufania Bogu w obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się Kościół i świat dotknięty epidemią.
Chrystus wie, że tylko kochając, znajdziemy ostateczną odpowiedź na wszystkie pytania, rozterki i trudności, jakich doświadczamy w życiu. Jezus wie i my wiemy, że każda prawdziwa miłość kosztuje, jest „jarzmem”, ale jednocześnie spełnieniem najgłębszych pragnień ludzkiego serca – zaznaczył.