KOCHANI DARCZYŃCY I PRZYJACIELE BURSY IM. BŁ. MATKI KLARY!
Miesiąc czerwiec jest miesiącem poświęconym czci Bożego Serca.
My Siostry Sercanki jesteśmy powołane do szczególnego kultu Bożego Serca i wynagradzania Mu za doznawane zniewagi.
Św. Małgorzata z Paray le Monial, której objawił się Pan Jezus przekazała nam obietnice dla Jego czcicieli.
Oto one:
– Wskażę im w życiu powołania drogę, a nią idących swą łaską wspomogę.
– W rodzinach pokój i zgoda zagości, bo złączę wszystkich związkiem mej miłości.
– Gdy ból i smutek zadadzą im ranę, Ja sam balsamem pociechy się stanę.
– Pod moim skrzydłem grot złego ich minie, Jam im ucieczką w każdej godzinie.
– Stąd wzrok mój na nich odpocznie łaskawy, pobłogosławię codzienne ich sprawy.
– W Sercu mym źródło grzesznikom otworzę, z którego płynie miłosierdzia morze.
– Od mego Serca ognistych płomieni, serce oziębłe w gorące się zmieni.
– Serca, co dotąd służą mi gorliwie, jeszcze gorętszą miłością ożywię.
– Dom, gdzie czcić będą obraz Serca mego, z błogosławieństwa zasłynie Bożego.
– Pracy kapłańskiej dam błogosławieństwo, że z serc najtwardszych odniesie zwycięstwo.
– Czci mojej szerzeniu gorliwie oddani, w tym Sercu będą na wieki wpisani.
– Kto dziewięć piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechu, lecz pójdzie do nieba.