KOCHANI DARCZYŃCY –  Św. Urszula Ledóchowska powiedziała, że :

Święty to przyjaciel. Odczuwa nasze biedy, troski, modli się za nas, pragnie dobra naszego i szczęścia, bo łączy go z nami „świętych obcowanie”.

Wszyscy święci i święte Boże módlcie się za nami….