KOCHANI DARCZYŃCY BURSY IM. BŁ. MATKI KLARY SZCZĘSNEJ!
Miesiąc czerwiec jest dla nas ss. Sercanek szczególny, a dlaczego??? dowiecie się z poniższej notatki. ZAPRASZAM …..
Zarys kultu Bożego Serca w Zgromadzeniu Służebnic NSJ
Założyciel Zgromadzenia Służebnic Najśw. Serca Jezusowego –
św. Józef Sebastian Pelczar, starał się przekazać i wlać swoim duchowym córkom to, czym sam żył. Zakładając nowe Zgromadzenie oparł jego duchowe fundamenty na tej formie kultu Osoby Chrystusa, jaką jest kult Jego Serca.
Podstawowym zadaniem naszego Zgromadzenia, określonym przez Konstytucje, jest uwielbienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego w tajemnicy Najśw. Serca Pana Jezusa i szerzenie miłości tego w życiu codziennym.
Kontemplując Serce Boże, wpatrując się w Nie nieustannie – każdego dnia – staramy się najpierw kształtować własne serca na wzór Serca Jezusa i według zaleceń Ojca Założyciela „przejmować się Jego uczuciami, zamiarami i pragnieniami” – aby następnie, oddając się do dyspozycji Boga i Kościoła – nieść miłość Bożą tym, którzy tej miłości potrzebują.
Tej kontemplacji Serca Jezusa służą codzienne praktyki modlitewne przyjęte w Zgromadzeniu, które chciałabym tu wymienić:
– poranny akt ofiarowania się Najśw. Sercu Jezusowemu
– litania do Najśw. Serca Pana Jezusa
– wieczorny akt uwielbienia Serca Bożego
– koronka do Serca Pana Jezusa o uproszenie miłosierdzia dla grzeszników, codziennie w miesiącu czerwcu oraz w każdy piątek
– akt osobistego poświecenia się Sercu Jezusa w każdy piątek.
To, co jest najbardziej istotne w naszym sercańskim charyzmacie, to duch wynagrodzenia i pokuty. Pamiętając o tym, że miłość Boża jest często przez ludzi odrzucana i lekceważona staramy się o podejmowanie codziennych trudów, ofiar i cierpień w duchu ekspiacji za grzechy własne oraz grzechy innych. Charakter wynagradzający ma m. in. przyjęta w naszym Zgromadzeniu praktyka uczestnictwa w drugiej Mszy św. w niedzielę i dni świąteczne. Szczególnej czci Najśw. Serca Pana Jezusa poświęcamy każdy piątek, a zwłaszcza pierwsze piątki miesiąca oraz miesiąc czerwiec. Do dobrego przeżycia pierwszego piątku miesiąca przygotowujemy się przez Godzinę Świętą, odprawianą zazwyczaj w nocy o godz. 23.00.
Jeśli chodzi natomiast o zewnętrzne wyrazy kultu Bożego Serca, to przede wszystkim – co daje się łatwo zauważyć – nosimy symbol tegoż Serca wyszyty na szkaplerzach. Obrazy bądź figury Najśw. Serca Zbawiciela znajdują się w naszych kaplicach a także mieszkaniach. Nad bramami własnych domów Zgromadzenia umieszczamy hasło: „Chwała Najśw. Sercu Jezusowemu”. Tym hasłem również pozdrawiamy się na co dzień przy wzajemnym spotkaniu. Według niego staramy się formować nasze życie. To hasło było także bliskie św. Założycielowi, jak przypomniał o tym w homilii kanonizacyjnej Ojciec św. Jan Paweł II, zaznaczając, że: „dewizą jego życia było zawołanie: 'Wszystko dla Najśw. Serca Jezusowego przez Niepokalane Ręce Najśw. Maryi Panny’. To ono kształtowało jego duchową sylwetkę, której charakterystycznym rysem jest zawierzenie siebie […] Chrystusowi przez Maryję”.
Św. Józef Sebastian Pelczar sam czerpał obficie z Serca Bożego, na to Serce wskazywał słowem i pismem oraz pragnął, aby Najśw. Serce było centrum życia każdej sercanki – a także – każdego wierzącego. Pewnego dnia do sióstr zebranych w kaplicy wygłosił te oto pamiętne słowa:
„Bądźcie tylko wierne Sercu Jezusowemu, a nic wam się złego nie stanie”. Myślę, że te słowa św. biskupa Pelczara, choć wypowiedziane na przestrzeni odległego czasu, możemy odnieść dziś do siebie. Bądźmy tylko wierni Sercu Jezusowemu, miłujmy to Serce, a nic nam się złego nie stanie.