Kochani Darczyńcy!
Wczoraj w Bursie było bardzo gwarnie i wesoło. 30 lat temu Siostry rozpoczęły pracę z dziewczętami w odzyskanym budynku Oto krótka relacja :
Z okazji 30-lecia istnienia krakowskiej Bursy im. bł. M. Klary Szczęsnej 23 września 2023 r. odbyło się z inicjatywy jej absolwentek integracyjno-wspomnieniowe spotkanie. Na zaproszenie odpowiedziały 32 osoby, a dwie połączyły się on-line.
W radosnej atmosferze, wśród powitań i wspomnień upłynęły początkowe chwile. Oficjalnie spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez m. Olgę Podsadnią, obecnie przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Sercanek, która przed 30 laty organizowała bursę i kierowała nią przez pierwszych 5 lat. W spotkaniu uczestniczyły ponadto: m. Szczęsna Niemiec, s. as. Serafia Pajerska i s. Remigia Sawicka, które także pracowały w bursie. Pamiątkowe zdjęcie zakończyło wstępną część.
Centralnym punktem zjazdu była jubileuszowa Msza św., której przewodniczył franciszkanin o. Paweł Dybka. W wygłoszonym słowie zachęcał uczestniczki do wdzięczności wobec Boga za dar jubileuszu oraz do odnowienia i pogłębiania wzajemnych relacji. „Jesteśmy dzisiaj w domu, w którym siostry odczytały pragnienie patronki bursy – bł. Klary Szczęsnej, aby dziewczęta przybywające do Krakowa usłyszały słowo Boże, żeby to słowo jej wychowywało i pomogło im przygotować się do dorosłego życia. Chcę wam życzyć, by to spotkanie przyniosło dobry owoc w życiu każdej z was” – mówił kaznodzieja. Głoszone słowo o. Paweł dopełnił symbolicznym darem, ikoną „Matki Bożej niosącej Dzieciątko”, którą przekazał m. gen Oldze Podsadniej i s. dyrektor Marii Kanii, zachęcając, by „nosiły w swoich sercach” studentki, którym przed laty posługiwały i którym teraz towarzyszą w codzienności.
Po Mszy św. absolwentki spotkały się na obiedzie, a następnie zwiedziły wyremontowane pomieszczenia bursy, próbując odnaleźć ślady przeszłości. Popołudniowe godziny wypełniły gry integracyjne, a potem przy wspólnej kawie powróciły wspomnieniami ze studenckich „bursianych” czasów, pełne radości i wzruszeń. Na zakończenie absolwentki podziękowały siostrom za ich posługę, a wszystkim cisnęło się na usta pytanie: Kiedy będzie następne spotkanie?