Kochani Darczyńcy Bursy im. Bł. Matki Klary!

Po Bożym Narodzeniu i po Nowym Roku rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy.

Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzi z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła.

Czym jest kolęda i jak ją rozumieć?

Przede wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary, które powinno zgromadzić wszystkich domowników.   Wizyta duszpasterska jest przede wszystkim spotkaniem modlitewnym. Ksiądz przychodzi, by pobłogosławić domownikom na nowy rok i wspólnie się pomodlić.  Poświęconą kredą na drzwiach  piszemy  „C+M+B” i datę roczną. Owe trzy litery nie oznaczają, jak zwykło się uważać, tradycyjnych imion trzech króli, lecz są skrótem od łacińskiego Christus Mansionem Benedicat, czyli Chrystus Mieszkanie Błogosławi.

Również i mieszkanki krakowskiej Bursy w środę 10 stycznia przeżywały wizytę duszpasterską. Nasi sąsiedzi – bracia Kapucyni: brat Jan i brat Łukasz rozpoczęli kolędę od wspólnej modlitwy w kaplicy. Po modlitwie wśród śpiewu kolęd przeszli kolejno wszystkie piętra i błogosławili mieszkania i pomieszczenia. I tak upraszali Boże Błogosławieństwo na rok 2024. Mieszkanki III piętra zaprosiły wszystkich utrudzonych kolędników na przygotowaną wcześniej agapę.