NA NOWY ROK SZKOLNY DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW ORAZ ICH RODZICÓW , BŁOGOSŁAWIŃSTWO ŚW. FRANCISZKA ……..

 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst