Kochani Darczyńcy Bursy im. bł. Matki Klary!

Rozpoczął się najpiękniejszy miesiąc maj, a wraz z nim nabożeństwa ku czci Matki Bożej. Na ustach brzmi pieśń „Chwalcie łąki umajone…”, a w sercu powracają wspomnienia ze wspólnie odśpiewywanej Litanii Loretańskiej przy przydrożnych kapliczkach. Gdy cała przyroda chwali Boga, pragniemy czynić to samo wraz z dziewczętami w naszym sercańskim ogrodzie przy figurze Maryi. Chcemy przekazywać im piękne tradycje oraz kształtować je w duchu katolickiego wychowania. Wpatrywanie się w Maryję – najpiękniejszą z niewiast, jest wspaniałym sposobem odkrywania w sobie kobiecego piękna.

Niech Matka łaski Bożej otacza Was Kochani Darczyńcy czułą opieką, a Patronka Bursy – bł. Matka Klara, wyprasza potrzebne łaski.